Lijst met woorden die beginnen met de letter 'J' voor kinderen (2023)

In dit artikel

  • Lijst met 'J'-woorden voor kinderen
  • Woorden die beginnen met 'J' voor kleuters of kleuters
  • J-woorden voor lagere elementaire kinderen
  • Coole woorden die beginnen met de letter 'J' voor kinderen
  • Positieve woorden die beginnen met de letter 'J' voor kinderen
  • Meer woorden die beginnen met de letter 'J'
  • Activiteiten die uw kind zullen helpen J-letterwoorden te leren

J-letterwoorden komen niet vaak voor in de reguliere woordenschat die door de meeste mensen wordt gebruikt. Daarom is het geen wonder dat er speciale moeite moet worden gedaan om J-letterwoorden aan jonge kinderen te leren. Voordat u J-letterwoorden in het Engels aan uw kind gaat leren, moet u eerst het geluid van de letter J leren, zodat ze deze woorden correct kunnen uitspreken. Het geluid kan verwarrend zijn voor kinderen, omdat ze het vaak verwarren met het geluid van de letter G. Het maakt het geluid van "juh" of "jaa". Zodra ze de klank van de letter J onder de knie hebben, wordt het gemakkelijker voor ze om de woorden die beginnen met de letter J uit te spreken en te leren. In dit bericht vind je verschillende woorden die beginnen met de letter J die je je kind kunt leren hun woordenschat en Engelse taalvaardigheid verbeteren.

ADVERTENTIES

Lijst met 'J'-woorden voor kinderen

Afgezien van enkele veelgebruikte woorden, worden de meeste woorden die met een J beginnen in het dagelijks leven niet door kinderen gebruikt. Het is dus moeilijk voor kinderen om de meeste woorden die beginnen met J te kennen of te gebruiken. J is een medeklinker, waardoor het een ongebruikelijke letter is met veel ongebruikelijke woorden. Hier is een lijst met enkele eenvoudige woorden die beginnen met de letter 'J' die kinderen kunnen leren en gebruiken:

ADVERTENTIES

RommelGrap
juliRommelRinkelen
JellybeanJoMeedoen
JotaZojuistJinx
BlijOerwoudJab
JetlagJonglerenGevangenis
ReisJackpotSieraden
CongiërgeGekarteldKnooppunt

Woorden die beginnen met 'J' voor kleuters of kleuters

Kleine kleuters en kleuters bevinden zich in de leerfase van het alfabet en al hun klanken. Jonge kinderen vinden het misschien moeilijk om lange woorden die beginnen met de letter J uit te spreken of te leren. Tijdens deze lessen moeten jonge studenten dus kennis maken met kleine woorden van twee en drie letters om het voor hen gemakkelijker te maken nieuwe J-woorden te leren. Hier zijn enkele korte en eenvoudige J-woorden voor kleuters en voorschoolse kinderen om hun vocabulaire op te bouwen:

ADVERTENTIES

2-letterige woorden die beginnen met J

Hier zijn een paar woorden van twee letters die beginnen met de letter J voor kleuters en kleuters:

EnJo

3-letterige woorden die beginnen met J

Hier zijn een paar woorden van drie letters die beginnen met de letter J voor kleuters en kleuters:

ADVERTENTIES

VreugdeKan
JetFunctie

Lijst met woorden die beginnen met de letter 'J' voor kinderen (1)

J-woorden voor lagere elementaire kinderen

Lagere basisschoolleerlingen zijn gevorderd in hun Engelse taalstudie om door te gaan naar langere 'J'-woorden. In deze lessen zijn kinderen ook begonnen met het begrijpen van betekenissen, dus het leren van langere woorden is niet moeilijk voor hen. Het kennen van langere 'J'-woorden zal hun vocabulaire opbouwen en hen helpen hun gedachten, ideeën en opvattingen zinvoller over te brengen. Hier zijn enkele lange woorden die beginnen met de letter J voor lagere basisschoolleerlingen:

Woorden van 4 letters die beginnen met J

Hier zijn een paar woorden van vier letters die beginnen met de letter J voor leerlingen van het basisonderwijs:

ADVERTENTIES

IsGevangenis
Grapjuni

Woorden van 5 letters die beginnen met J

Hier zijn een paar woorden van vijf letters die beginnen met de letter J voor leerlingen van het basisonderwijs:

RechterJoker
SapGewricht

Woorden van 6 letters die beginnen met J

Hier zijn een paar woorden van zes letters die beginnen met de letter J voor leerlingen van het basisonderwijs:

ADVERTENTIES

NarJersey
JuniorOerwoud

Coole woorden die beginnen met de letter 'J' voor kinderen

De Engelse taal zit vol met ongebruikelijke en interessante woorden die beginnen met de letter J, wat de woordenschat en communicatieve vaardigheden van de kinderen zal verbeteren. Het gebruik van ongebruikelijke woorden voor studenten is een goede manier om indruk te maken op hun leraren en vrienden, en een uitgebreide woordenschat helpt hen om hun gedachten duidelijker en welsprekender over te brengen. Hier zijn enkele coole j-woorden voor kinderen:

JamboreeJournalistKaakbreker
jetsamZe maken grapjesJubileum
molochnevenschikkingVasten
JuichendChauvinismeJacaranda
JockstrapsPraatjeJohnnycake
Ze zullen jonger wordenjurisprudentieKwark

Positieve woorden die beginnen met de letter 'J' voor kinderen

Er wordt altijd gezegd dat woorden veel kracht hebben, en de woorden die men gebruikt voor communicatie hebben een impact en laten iemands mentaliteit zien. Daarom wordt jonge kinderen geleerd en aangemoedigd om positieve woorden te gebruiken om een ​​positieve omgeving op te bouwen. Woorden die beginnen met de letter J worden misschien niet zo vaak gebruikt, maar er zijn veel positieve J-letterwoorden. Hier zijn enkele prachtige en goede woorden die beginnen met de letter J om de woordenschat van uw kleine kind te vergroten:

ADVERTENTIES

JoviaalZojuist
VrolijkEen grapje
VrolijkVerbluffend
GrappigGerechtvaardigd
BlijGerechtigheid
JuichendJazzachtig

Meer woorden die beginnen met de letter 'J'

Door de namen van verschillende dingen, dieren, plaatsen of objecten te leren, kan het kind zijn woordkennis uitbreiden. Door veel soorten woorden te kennen, kunnen jonge kinderen de dingen om hen heen herkennen en zich beter uiten. Hier zijn een paar lijsten met verschillende soorten letter J-woorden die jonge kinderen kunnen leren:

Namen van dingen die beginnen met J

Hier zijn enkele J-letternamen van dingen:

ADVERTENTIES

KaakKruik
JeepJeans

Dierennamen die beginnen met J

Hier zijn een paar namen van dieren die beginnen met de letter J:

JakhalsKwallen
JaguarJerboa

Namen van plaatsen die beginnen met J

Hier zijn een paar namen van plaatsen die beginnen met de letter J:

ADVERTENTIES

JapanJakarta
JamaicaJaipur

Voedselnamen die beginnen met J

Hier zijn een paar voedselnamen die beginnen met de letter J:

GeleiJam
JackfruitSap

Werkwoorden die beginnen met J

Hier zijn een paar werkwoorden die beginnen met de letter J:

JoggenJongleren
GrapSpringen

Bijvoeglijke naamwoorden die beginnen met J

Hier zijn een paar bijvoeglijke naamwoorden die beginnen met de letter J:

Schokkendverstandig
GejoelVreugdevol

Activiteiten die uw kind zullen helpen J-letterwoorden te leren

Jonge kinderen hebben een korte aandachtsspanne. Soms is het moeilijk voor ouders en leerkrachten om ze te laten zitten en op te letten bij de les. Zelfs als ze opletten, kunnen ze de dingen die ze hebben geleerd na verloop van tijd of een paar dagen vergeten. De meeste lesmethoden voor jonge kinderen zijn dus niet-conventioneel en omvatten een aantal activiteiten die de aandacht van het kind trekken. Boeiende activiteiten zijn nuttig wanneer ouders of leerkrachten kinderen nieuwe woorden willen leren die beginnen met de letter J. Terwijl de kinderen bij de activiteiten betrokken zijn, leren ze nieuwe J-woorden, hun uitspraak, spelling, enz., zonder zelfs maar te beseffen dat ze aan het leren zijn. Hier zijn enkele eenvoudige J-woordactiviteiten waar uw kind dol op zal zijn, en ze zullen effectief zijn bij het opbouwen van de J-woordwoordenschat van uw kind:

1. Leesactiviteiten, gedichten en liedjes

Leraren en ouders weten dat lezen de meest effectieve manier is om nieuwe woorden te leren. Terwijl kinderen lezen, komen ze nieuwe, onbekende woorden tegen en vragen ze naar de betekenis van de woorden van hun ouders of leraren. Op deze manier leren ze nieuwe Jalphabet-woorden, kennen ze hun betekenis en bouwen ze hun woordenschat op. U kunt uw kinderen verhaaltjes voor het slapengaan voorlezen over dingen met de letter J, zoals Jack-o-lanterns of jam. Je kunt je kind die verhalen ook laten voorlezen en de letter J-woorden markeren. U kunt de betekenis van de J-woorden aan uw kind uitleggen om ze te helpen ze te begrijpen. Op deze manier zal uw kind gemakkelijk woorden leren en onthouden die beginnen met de letter J. Een andere boeiende leesactiviteit is het voordragen van gedichten en liedjes. Je kind zal genieten van het voordragen van pakkende woorden uit gedichten en liedjes over J. Op deze manier leren ze op een leuke manier nieuwe woorden en hun uitspraak.

2. J-brief Arts and Crafts

Kinderen zijn dol op kunst en dingen maken. U kunt uw kind betrekken bij teken- en kleuractiviteiten op basis van objecten of dingen, beginnend met de letter J. Uw kind zal het leuk vinden om deze afbeeldingen in te kleuren en daarbij de woorden te leren. Kinderen zullen het ook leuk vinden om letter J-knutselwerkjes te doen, zoals het maken van Jack-o-Lanterns. Ouders kunnen ze deze ambachten leren door middel van echte pompoenen of van papieren pompoenen.

3. Schrijfactiviteiten

Om kinderen woorden te laten leren die beginnen met de letter J, is het een geweldige manier om ze bij schrijfactiviteiten te betrekken. Wanneer kinderen schrijven, onthouden ze lang bekende dingen. U kunt afdrukbare werkbladen van J-woorden voor uw kinderen krijgen en hen helpen schrijven te oefenen. Uw kind zal het heerlijk vinden om woorden te traceren die beginnen met de letter J en snel J-woordspellingen te leren.

4. Jar-spel

Kinderen zullen dol zijn op dit leuke Jar-spel. Om dit spel te spelen, doe je afbeeldingen van dingen of voorwerpen die beginnen met de letter J in een grote pot. Nu kun je één kind per keer vragen een afbeelding uit de pot te kiezen en het voorwerp een naam te geven. Het kind dat de maximale objecten kan noemen, wint het spel. Door deze leuke activiteit herhalen kinderen de J-woorden die ze al hebben geleerd en leren ze nieuwe.

Een sterke woordenschat is de basis van een sterke welsprekendheid van de Engelse taal. Het leren van woorden die beginnen met de letter J zal de woordenschat van uw kind vergroten en hun vertrouwen in hun taalvaardigheid vergroten, waardoor ze uitblinken in hun studies en sociale interacties.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 05/09/2023

Views: 5809

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.