318 positieve woorden die beginnen met een [Infographic] — RHblog (2023)

Dit artikel is bedoeld om u een verbazingwekkende lijst met positieve woorden te geven die beginnen met een A!

Je kunt deze woorden gebruiken om een ​​persoon te beschrijven, jezelf aan te moedigen, encomplimenteer anderen.

Ondertussen zal het verbeteren van je woordenschat met positieve woorden die met een A beginnen je helpen de motivatie te vinden om je op het positieve te concentreren wanneer je met tegenslagen wordt geconfronteerd.

Laten we erin duiken:

  • Volledige lijstgrafiek(318 woorden)
  • Positieve A-woorden om een ​​persoon te beschrijven
  • Inspirerende woorden beginnend met A
  • Gratis woorden beginnend met A
  • Controleer alle definities en voorbeelden
  • Infographic [downloadbaar]
  • Positieve woorden die beginnen met andere alfabetten

Volledige lijst met positieve woorden die beginnen met een A

Om te beginnen hebben we een volledige lijst met positieve woorden die beginnen met A. Als je ook definities en voorbeelden nodig hebt, kun je die vinden in de volgende secties.

Zich houden aanBlijvendVaardigheid
AbjunctiefIn vuur en vlamBekwaam
VermogendBekwaamBloeiend
OvervloedOvervloedigBoven
EerlijkAbracadabraAbsoluut
AbsoluutOntbindenOpgelost
GeabsorbeerdAbstractOvervloed
OvervloedigAcademischVersnellen
VersneldAccentuactiviteitAanvaarden
AanvaardbaarAanvaardingGeaccepteerd
AccepterenToegankelijktoetreding
AccessoireGeprezenAccolade
OnderbrengenondergebrachtMeegaand
AccommodatieBereikenVolbracht
PrestatieOvereenstemmingvolgens
OvereenkomstigVerantwoordelijkheidVerantwoordelijk
GeaccrediteerdOpbouwenNauwkeurigheid
NauwkeurigGebruikelijkAce
BereikenBereiktPrestatie
BereikerErkennenErkend
ErkenningduidelijkheidBekend
ActiviteitActieActiveren
ActiefActiviteitWerkelijk
InzichtAcumineusAcuut
OnbuigzaamAdamantenAanpassingsvermogen
AanpasbaarToevoegenToevoeging
BedrevenAdequaataanhanger
BijgesteldeBewonderenswaardigBewonderen
BewonderdbewonderenToelaatbaar
AdonischeAdonisSchattig
Dol zijn opaanbedenaanbidden
HandigBehendigheidKruiperig
VoorschotGeavanceerdVoordeel
BevoordeeldVoordeligAvontuur
AvontuurlijkAvontuurlijkAdvies
raadzaamAdviserenAntenne
StijlvolEsthetischVriendelijk
BeïnvloedenAffectieGeliefd
affectiefAangeslotenAffiniteit
AffiniteitBevestigenBevestiging
BevestigendwelvaartRijk
WelvarendVeroorlovenBetaalbaar
LeeftijdTijdloosWeerbaar
WendbaarheidAgleamGloeiend
Mee eens zijnAangenaamAholisch
HulpKwaalDoel
LuchtLuchtigOpgewonden
SnelheidAlarmAlertheid
Stap uitvoedingIn leven
AlleLoyaliteittrouw
GeallieerdAll-belangrijkAlles wetend
toewijzenToestaanToestaan
VerleidenVerleidelijkAloha
AkkoordAfwisselendHoogte
AltruïsmeAltruïstischAltijd
AmatiefAmateurversteld staan
VerbazingwekkendTweehandigAmbitie
AmbitieusAmbrosiaalVerbeterend
ontvankelijkBeminnelijkvriendschappelijk
AmenVriendschapverliefd
VerliefdheidUitgebreidVersterken
AmuserenGeamuseerdAmusement
GrappigAnamnestischOpnieuw
EngelEngelachtigAnimeren
GeanimeerdAnimerenJaarlijks
AnticipatieA-OKEen een
AfrodisiacumOvervloedTot snel
ApollinischAantrekkelijkAangenaam
AppententieAppetentieTrek
TrekSmakelijkApplaus
ToegepasttoepasselijkWaarderen
GewaardeerdWaarderingdankbaar
waarderingBevattelijkBenaderbaar
GepastGoedkeurenOver
geschiktAanlegAquatisch
hierboomVurig
VurigheidArgentLuchtig
AristocraatAristocratischAroma
AromatischWekkenopgewonden
OpwindendRegelengeregeld
arresterenKunstzinnigarticuleren
ArtistiekAscendantOplopend
Stel vastAspirantAspiratie
StrevenAspirantInstemming
BewerenAssertiefAssertiviteit
ijverigAssimilerenAssistent
OndersteunendAssociërenGeassocieerd
associatiefAssortimentovertuigend
zekerheidVerzekerenVerzekerd
Ze stijgenVerzekerenRoer
VerbazenVerbaasdVerbazingwekkend
VerbazingVerbazingwekkendAstronomisch
ScherpzinnigAtletischBereiken
BereikbaarPogingBegeleider
AandachtigOplettendheidGetuigen
HoudingAantrekkenAantrekkingskracht
AantrekkelijkafstemmenAtypisch
GedurfdDurfaugustus
AureaatnoorderlichtVoorspoedig
AuthentiekAuthenticiteitGezaghebbend
GeautoriseerdAutonoomBeschikbaar
BegeriggewachtWakker
PrijsBewustBewustzijn
OverspoeldOntzagonder de indruk
GeweldigGeweldigheidVol ontzag
AxiologischJaAzuurblauw

Positieve woorden die met een A beginnen om een ​​persoon te beschrijven

Het gaat om de binnenkant, dus gebruik deze positieve woorden die beginnen met A tothet karakter van een persoon beschrijvenom een ​​positief beeld te schetsen van een belangrijk iemand!

BekwaamGeprezenVolbracht
GeaccrediteerdActiefAanpasbaar
BewonderenswaardigSchattigAvontuurlijk
StijlvolVriendelijkGeliefd
RijkLeeftijdTijdloos
WeerbaarAlarmSteeg
VerbazingwekkendAmbitieusAmbivert
ontvankelijkBeminnelijkGrappig
analytischEngelachtigGoedkeuren
KunstzinnigijverigAssistent
AandachtigAantrekkelijkAtypisch
Wakker

Positieve woorden die met een A beginnen om jezelf aan te moedigen

Om jezelf aan te moedigen, moet je in het bezit zijn van een goed gevulde woordenschatinspirerende woordendie beginnen met A. Laten we een korte beoordeling doen.

VaardigheidEerlijkAbsorberend
AcademischBereikenVolbracht
NauwkeurigAceBereiken
PrestatieErkendActief
BedrevenBewonderenswaardigBewonderen
GeavanceerdVoordeelBevestigend
WendbaarheidIn levenAltijd
VerbazingwekkendAmbitieVerbeteren
BeminnelijkAmuserenAnticipatie
Hoger beroepgeschiktHemelvaart
AssertiviteitzekerheidBereiken
PrijsGeweldig

Positieve woorden die met een A beginnen om anderen te complimenteren

Het is leuk om complimenten te krijgen van mensen om wie we geven, ook al weten we niet altijd hoe we het gebaar op ons gemak moeten ontvangen. Laten we eens kijken naar de woorden die we gebruiken om anderen te complimenteren en een paar mooie woorden kiezen die met een A beginnen.

A1ToegankelijkMeegaand
AceAcumineusSchattig
Dol zijn opHandigAvontuurlijk
StijlvolVriendelijkAffectie
AangeslotenWeerbaarAangenaam
SnelheidAlarmVerleidelijk
AltruïstischontvankelijkEngelachtig
WaarderenArtistiekScherpzinnig
AtletischAantrekkelijkAureaat
BegerigGeweldig

Positieve woorden die beginnen met A - Definities en voorbeelden

Om u te helpen het gebruik van positieve woorden die beginnen met A beter te begrijpen, geven we hieronder een referentiedefinitie en een voorbeeld voor elk van hen.

Zich houden aan: accepteren of handelen in overeenstemming met (een regel, beslissing of aanbeveling); gehoorzamen; observeren.

– Ik zei dat ik me aan hun beslissing zou houden.

Blijvend: (van een gevoel of herinnering) die lang duurt; blijvend; blijvend; volhardend.

- Hij had een blijvend respect voor haar.

Vaardigheid: bezit van de middelen of vaardigheid om iets te doen; capaciteit; vermogen.

- De manager was zijn vermogen om de spelers te motiveren kwijtgeraakt.

In vuur en vlam: hevig brandend; in vuur en vlam uitstappen.

- Zijn kleren stonden in brand.

Bekwaam: de macht, vaardigheid, middelen of gelegenheid hebben om iets te doen; intelligent; slim.

– Hij kon Grieks lezen toen hij acht was.

Vermogend: fit en gezond; niet lichamelijk gehandicapt; gezond; fit.

– hij was de enige valide man op de boerderij.

Bekwaam: intelligent en besluitvaardig;

– Ik was de bekwame persoon die iedereen ging redden.

Bloeiend: uitbarstend in bloei; uitbloeiend; volwassen.

– De winterjasmijn, met zijn gele bellen, barstte los, een gebeurtenis die velen doet denken dat de forsythia's in bloei staan.

Overvloed: bestaan ​​in grote aantallen of hoeveelheden; vermenigvuldigen; overvloedig.

– Er zijn geruchten over een nieuw schandaal in overvloed.

Overvloedig: zeer overvloedig; overvloedig.

– Zijn overvloedige creatieve talent.

Boven: op een hoger niveau of laag; overhead; hoog.

– Doe een hoeveelheid modder in een pot met water erboven.

Eerlijk: legitiem, eerlijk en open; eerlijk; eerlijk.

- we vonden dat de jurering allemaal boven boord en eerlijk was.

Abracadabra: een woord dat wordt uitgesproken door goochelaars bij het uitvoeren van een goocheltruc; hocus-pocus; Sesam open u.

– Ik krijg zo genoeg van alle mumbo jumbo en abracadabra.

Absoluut: op geen enkele manier gekwalificeerd of verminderd; totaal; compleet; totaal.

– Absolute geheimhouding.

Absoluut: zonder kwalificatie, beperking of beperking; totaal; volledig; volledig.

– ze vertrouwde hem absoluut.

Ontbinden: verklaar (iemand) vrij van schuld, verplichting of straf; vrijpleiten; afvoer.

– De gratie heeft hen vrijgesproken van alle misdaden.

Opgelost: verklaar (iemand) vrij van schuld, verplichting of straf; vrijpleiten; afvoer.

- de gratie heeft hen vrijgesproken van alle misdaden.

Geabsorbeerd: (van energie of een vloeistof of andere substantie) ingenomen of geabsorbeerd.

– De stenen warmen de hele dag langzaam op en stralen vervolgens 's nachts geabsorbeerde warmte uit.

Abstract: bestaand in gedachten of als een idee maar geen fysiek of concreet bestaan ​​hebbend; theoretisch; conceptueel

– abstracte begrippen zoals liefde of schoonheid.

Overvloed: een zeer grote hoeveelheid van iets.

– Het tropische eiland heeft een overvloed aan dieren in het wild.

Overvloedig: bestaand of in grote hoeveelheden beschikbaar; overvloedig; overvloedig; overvloedig.

– Er was overvloedig bewijs om de theorie te ondersteunen.

Academisch: met betrekking tot onderwijs en wetenschap; leerzaam; scholastiek.

- Academische prestatie.

Versnellen: (vooral van een voertuig) sneller beginnen te bewegen; snelheid; haast je.

– De auto versnelde haar tegemoet.

Versneld: (vooral van een voertuig) sneller beginnen te bewegen; snelheid; haast je.

– De auto versnelde haar tegemoet.

Accentuactiviteit: stress of uitkiezen als belangrijk; accent; spanning.

Aanvaarden: toestemming om (iets aangeboden) te ontvangen of te ondernemen; ontvangen; welkom.

– Hij nam een ​​pen aan als cadeau.

Aanvaardbaar: kunnen worden getolereerd of toegestaan; draaglijk; draaglijk.

– de vervuiling in de stad had vier keer het aanvaardbare niveau bereikt

Aanvaarding: de handeling van toestemming om iets aangeboden te ontvangen of te ondernemen; ontvangst; ontvangen.

– Kosten met betrekking tot het aannemen van steekpenningen.

Geaccepteerd: algemeen aangenomen of erkend als geldig of correct.

- Hij was niet knap in de geaccepteerde zin.

Accepteren: toestemming om (iets aangeboden) te ontvangen of te ondernemen; ontvangen; nemen.

– Hij nam een ​​pen aan als cadeau.

Toegankelijk: (van een plaats) bereikbaar of betreden; bereikbaar; haalbaar.

– De stad is bereikbaar met de bus.

toetreding: het bereiken of verwerven van een positie van rang of macht; opvolging; verhoging.

– De troonsbestijging van de koningin.

Accessoire: iets dat aan iets anders kan worden toegevoegd om het nuttiger, veelzijdiger of aantrekkelijker te maken; bijlage; extra.

– Optionele accessoires zijn onder meer een batterijlader en schouderriem.

Geprezen: publiekelijk geprezen; gevierd.

– De band bracht in 1994 hun veelgeprezen debuut uit.

Accolade: een onderscheiding of voorrecht verleend als speciale eer of als erkenning van verdienste; eer; herkenning.

– Het hotel heeft talloze onderscheidingen gewonnen

Onderbrengen: (van een gebouw of ander gebied) voorzien in onderdak of voldoende ruimte voor; logeren; huis.

– De huisjes bieden plaats aan maximaal zes personen.

Meegaand: bereid om aan te sluiten bij iemands wensen of behoeften; gedienstig; coöperatie.

– we vonden onze lokale vestiging altijd het meest meegaand.

Accommodatie: een kamer, een groep kamers of een gebouw waarin iemand kan wonen of verblijven; huisvesting; kamers.

– Ze woonden in een tijdelijk onderkomen.

Bereiken: succesvol behalen of afronden; vervullen; bereiken.

– De vliegtuigen hebben hun missie volbracht.

Volbracht: hoog opgeleid of bedreven in een bepaalde activiteit; deskundige; bekwaam.

- Een ervaren pianist.

Prestatie: iets dat met succes is bereikt; prestatie; handeling.

– Het terugdringen van de inflatie was een opmerkelijke prestatie.

Overeenstemming: iemand geven of verlenen (macht, status of erkenning); geven; studiebeurs.

– De bevoegdheden toegekend aan het staatshoofd.

volgens: akkoord of compatibel.

– Ik vond de muziek in overeenstemming met de woorden van de dienst.

Overeenkomstig: op een manier die past bij de bijzondere omstandigheden; op gepaste wijze; dienovereenkomstig.

– we moeten ontdekken wat zijn plannen zijn en dienovereenkomstig handelen

Verantwoordelijkheid: het feit of de voorwaarde om verantwoordelijk te zijn; verantwoordelijkheid.

– gebrek aan verantwoordingsplicht heeft het publieke respect voor zakelijke en politieke leiders aangetast.

Verantwoordelijk: vereist of verwacht om acties of beslissingen te rechtvaardigen; verantwoordelijk; verantwoordelijk; aansprakelijk.

– Ministers zijn verantwoording verschuldigd aan het parlement.

Geaccrediteerd: (van een persoon, organisatie of studierichting) officieel erkend of geautoriseerd.

- Een erkend behandelaar.

Opbouwen: (van een uitkering of geldbedrag) door iemand in de loop van de tijd in regelmatige of stijgende bedragen worden ontvangen; resultaat; ontstaan.

– Financiële voordelen zullen voortvloeien uit de herstructurering.

Nauwkeurigheid: de kwaliteit of staat van correct of precies zijn; juistheid; precisie.

– Wij hebben vertrouwen in de juistheid van de statistieken.

Nauwkeurig: (vooral van informatie, metingen of voorspellingen) correct in alle details; exact; juist; nauwkeurig.

– accurate informatie over de ziekte is essentieel.

Gebruikelijk: gebruikelijk; gebruikelijk; gebruikelijk; gebruikelijk

– Zijn gebruikelijke route.

Ace: een persoon die uitblinkt in een bepaalde sport of andere activiteit; deskundige; meester.

– De aas van diamanten.

Bereikt: met succes tot stand brengen of bereiken (een gewenst doel of resultaat) door inspanning, vaardigheid of moed; bereiken.

– Hij heeft zijn ambitie om persfotograaf te worden waargemaakt.

Prestatie: iets dat met succes is gedaan met inspanning, vaardigheid of moed; bereiken; bereiken.

- Om dit stadium te bereiken is een geweldige prestatie.

Bereiker: een persoon die een hoog of gespecificeerd niveau van succes behaalt; uitvoerder; doener.

– Zijn kinderen zijn presteerders die voorbestemd zijn om een ​​veeleisende academische route te volgen

Erkennen: accepteer of geef het bestaan ​​of de waarheid toe van; toegeven; toegeven.

– De benarde situatie van de vluchtelingen werd erkend door de autoriteiten.

Erkend: erkend als goed of belangrijk.

– Hij is een erkend expert in het veld.

Erkenning: acceptatie van de waarheid of het bestaan ​​van iets; aanvaarding; erkenning.

– Er was geen erkenning van het trauma van de familie.

duidelijkheid: levendige en opgewekte bereidheid; gretigheid; bereidheid.

– Ze nam de uitnodiging enthousiast aan.

Bekend: iemand bewust maken van of vertrouwd maken met; vertrouwd maken; verlichten.

– Nieuw personeel moet op de hoogte zijn van vluchtroutes bij noodgevallen.

Activiteit: (van een script, toneelstuk, rol, enz.) het vermogen om met succes te worden uitgevoerd.

– Analyseren van scripts met het oog op onder andere structuur, acteerbaarheid en publieksaantrekkingskracht.

Actie: het feit of het proces van iets doen, typisch om een ​​doel te bereiken; stappen; maatregelen.

– Het beëindigen van kinderarbeid vereist actie op vele niveaus.

Activeren: (iets) actief of werkzaam maken; bedienen; inschakelen.

– Kookdampen zijn voldoende om het alarm te activeren.

Actief: bezig met of bereid om deel te nemen aan fysiek energetische bezigheden; mobiel; energiek.

– Hoewel hij zeventig was, was hij nog robuust en actief.

Activiteit: de toestand waarin dingen gebeuren of gedaan worden; nastreven; bezigheid.

– Er is een aanhoudend activiteitsniveau in de economie geweest.

Werkelijk: in feite bestaand; echt; echt; WAAR.

– De schatting was veel lager dan de werkelijke kosten.

Inzicht: het vermogen om goede afwegingen te maken en snelle beslissingen te nemen; bewustzijn; slimheid.

– ze verbergt een scherp zakelijk inzicht.

Acuut: (van een onaangename of ongewenste situatie of fenomeen) aanwezig of ervaren in ernstige of intense mate; streng; drastisch.

– Een acuut woningtekort.

Onbuigzaam: weigeren zich te laten overtuigen of van gedachten te veranderen; onwrikbaar; onroerend.

- Hij is onvermurwbaar dat hij niet gaat aftreden.

Adamanten: niet kapot te krijgen.

- Adamantine kettingen.

Aanpassingsvermogen: de kwaliteit van het kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

– Dit is een goed voorbeeld van het aanpassingsvermogen van rijksmonumenten.

Aanpasbaar: in staat zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden; flexibel; verstelbaar.

– Ratten zijn zeer flexibel in verandering.

Toevoegen: voeg (iets) toe aan iets anders om de grootte, het aantal of het bedrag te vergroten; bijvoegen; bouwen op.

– Ik ben een petitie gestart, dus als je je naam wilt toevoegen, mail me dan.

Toevoeging: de actie of het proces om iets aan iets anders toe te voegen; opname; toevoegen.

– Het hotel is uitgebreid met meer kamers.

Bedreven: zeer bekwaam of bedreven in iets; deskundige; bekwaam.

– Ze is bedreven in het doorbreken van administratieve rompslomp.

Adequaat: bevredigend of acceptabel in kwaliteit of kwantiteit; voldoende; genoeg.

– Dit kantoor is perfect geschikt voor mijn behoeften.

aanhanger: iemand die een bepaalde partij, persoon of ideeën ondersteunt; volgeling; supporter.

– Hij was een sterke aanhanger van het monetarisme.

Bijgestelde: (iets) iets veranderen of verplaatsen om de gewenste pasvorm, uitstraling of resultaat te bereiken; bewerken; wijzigen.

– Hij streek zijn haar glad en trok zijn stropdas recht.

Bewonderenswaardig: respect en goedkeuring opwekken of verdienen; prijzenswaardig; lofwaardig.

– Hij heeft één bewonderenswaardige eigenschap: hij is volkomen eerlijk.

Bewonderen: beschouwen met respect of warme goedkeuring; applaudisseren loven.

– Ik bewonder je moed.

Bewonderd: beschouwen met respect of warme goedkeuring; applaudisseren loven.

bewonderen: gekenmerkt door of uitdrukking van bewondering of warme goedkeuring.

– De sneeuwpop heeft menig bewonderende blik van dorpelingen getrokken.

Toelaatbaar: acceptabel of geldig, vooral als bewijs in een rechtbank; toelaatbaar; toegestaan.

– De bandopname was toelaatbaar als bewijs.

Adonis: een zeer mooie of seksueel aantrekkelijke jonge man.

– Ze kwam binnen aan de arm van een blonde Adonis.

Schattig: grote genegenheid of vreugde opwekken; lief; aantrekkelijk.

– Ik heb vier schattige Siamese katten.

Dol zijn op: liefde en respect (iemand) diep; Liefde; verzot zijn op.

– Hij aanbad de Heilige Hostie.

aanbeden: liefde en respect (iemand) diep; Liefde; koesteren.

aanbidden: diepe genegenheid, liefde of bewondering voelen of uiten.

– Een geschenk van een liefhebbende fan.

Handig: slim of bekwaam; bedreven.

- Hij was bedreven in belastingontwijking.

Behendigheid: slimheid of vaardigheid; dapperheid; expertise.

- Het ontbreekt hem aan politieke handigheid.

Kruiperig: overdreven lovend of bewonderend; vleiend; gratis.

- Een overspelige recensie.

Voorschot: doelbewust vooruitgaan; doorgaan; benadering.

– onze kennis breidt zich voortdurend uit.

Geavanceerd: modern en recent ontwikkeld; het nieuwste van het nieuwste; nieuw.

– Het team ontwikkelde geavanceerde technieken voor het meten en beheersen van het geluid van de onderzeeërs.

Voordeel: een toestand of omstandigheid die iemand in een gunstige of superieure positie brengt; bovenhand; rand.

– Bedrijven met een geautomatiseerde database zijn in het voordeel.

Bevoordeeld: een relatief gunstige positie hebben in termen van economische of sociale omstandigheden.

– Kinderen uit kansarme gezinnen.

Voordelig: het betrekken of creëren van gunstige omstandigheden die de kans op succes of effectiviteit vergroten; gunstig; superieur; dominant.

– De regeling is voordelig voor uw bedrijf.

Avontuur: een ongewone en spannende of gewaagde ervaring; uitbuiten; escapade.

– Haar recente avonturen in Italië.

Avontuurlijk: gegeven aan avonturen of aan het lopen van risico's; avontuurlijk;

– Drie avontuurlijke, energieke jongens.

Avontuurlijk: bereid risico's te nemen of nieuwe methoden, ideeën of ervaringen uit te proberen; gedurfd; waaghals.

– Een avontuurlijke reiziger.

Advies: begeleiding of aanbevelingen met betrekking tot verstandig toekomstig handelen; begeleiding; adviseren.

– Mijn advies is om uw arts te raadplegen.

raadzaam: (van een gang van zaken) aan te bevelen; gevoelig; verstandig; wenselijk.

– het is aan te raden om een ​​van de gangbare creditcards bij je te hebben.

Adviseren: suggesties doen over de beste handelwijze voor iemand; raad; gids.

– Ik adviseerde hem om naar huis te gaan.

Antenne: bestaand, gebeurend of opererend in de lucht.

- Een luchtgevecht.

Stijlvol: bezig met schoonheid of de waardering van schoonheid.

– De foto's geven veel esthetisch plezier.

Esthetisch: betrekking hebbend op of gekenmerkt door waardering voor schoonheid of goede smaak; stijlvol; esthetisch.

Vriendelijk: vriendelijk, goedaardig of gemakkelijk om mee te praten; vriendelijk; beminnelijk.

- Een minzame en aangename metgezel.

Beïnvloeden: het aanraken van de emoties; in beweging.

– Een zeer aangrijpend verslag van haar ervaringen in de gevangenis.

Affectie: een zacht gevoel van genegenheid of sympathie; genegenheid; Liefde.

– Ze voelde genegenheid voor de wijze oude dame.

Geliefd: gemakkelijk genegenheid of tederheid voelen of tonen; liefhebbend; gevonden.

- Zijn aanhankelijke karakter.

affectief: met betrekking tot stemmingen, gevoelens en attitudes.

– Affectieve stoornissen.

Aangesloten: (van een dochtergroep of een persoon) officieel verbonden aan of verbonden met een organisatie.

- Aangesloten vakbondsleden.

Affiniteit: gerelateerd of verbonden.

Affiniteit: een natuurlijke voorliefde voor en begrip voor iemand of iets; empathie; rapport.

– Hij had een bijzondere affiniteit met paarden.

Bevestigen: stel nadrukkelijk of publiekelijk; verklaren; beweren.

- Hij bevestigde de toewijding van het land aan vrede.

Bevestiging: de daad van bevestigen of de staat van bevestigd zijn.

Bevestigend: akkoord gaan met of instemmen met een verklaring of verzoek.

– Het gezin is meestal een bron van aanmoediging waaruit positieve invloeden voortkomen.

welvaart: de staat van veel geld hebben; rijkdom; rijkdom; rijkdom.

– Een teken van onze groeiende welvaart.

Rijk: (vooral van een groep of gebied) veel geld hebben; rijk; rijk; rijk.

– De welvarende samenlevingen van de westerse wereld.

Welvarend: rijk en sociaal invloedrijk.

– De dochter van een welvarende zakenman

Veroorloven: genoeg geld hebben om voor te betalen; rennen naar; beheren.

– Het beste wat ik me kon veroorloven was een kamer op de eerste verdieping.

Betaalbaar: goedkoop; redelijk geprijsd.

– Betaalbare woningen.

Leeftijd: een bepaalde tijd hebben geleefd; van een bepaalde leeftijd; ouderen; oud.

– jongeren van 14 tot 18″

Tijdloos: er nooit oud uitzien of oud lijken te worden.

– De tijdloze zanger zag er onberispelijk uit.

Weerbaar: snel en gemakkelijk kunnen bewegen; vlot; lenig.

– Ruth was opmerkelijk behendig en lichtvoetig.

Wendbaarheid: vermogen om snel en gemakkelijk te bewegen.

– Hoewel hij geen formele opleiding als danser of atleet had, was zijn fysieke behendigheid onuitputtelijk.

Agleam: glanzend.

– zijn ogen glinsterden van de intensiteit van zijn vurigheid.

Gloeiend: gloeiend.

Mee eens zijn: ergens dezelfde mening over hebben; het eens zijn; het eens zijn; overeenstemming.

– Ik ben het volledig eens met uw recente redactioneel commentaar.

Aangenaam: heel plezierig en plezierig; prettig; aangenaam; Leuk.

- Een vrolijke en aangename metgezel.

Aholisch: aanduiding van een persoon die verslaafd is aan iets.

Hulp: hulp, meestal van praktische aard; bijstand; steun.

– Hij zag de piloot onderuitgezakt in zijn cockpit en schoot hem te hulp.

Kwaal: een ziekte, meestal een kleine; ziekte; ziekte.

– De dokter stelde een veelvoorkomende maagaandoening vast.

Doel: richt of richt (een wapen of camera) op een doelwit; punt; direct.

– Richt de camcorder op een geschikt object.

Lucht: een indruk van een kwaliteit of manier die door iets of iemand wordt gegeven; nadrukkelijk; stem.

– Een bijeenkomst waarin al lang bestaande grieven werden geuit.

Luchtig: (van een kamer of gebouw) ruim, goed verlicht en goed geventileerd; vers; ruim.

– De serre is licht en luchtig.

Opgewonden: levendig of levendig.

- Ze danste haar solo's met kracht en energieke veranderingen van focus.

Snelheid: levendige en opgewekte bereidheid; gretigheid; bereidheid.

– Ze nam de uitnodiging enthousiast aan

Alarm: levendige en opgewekte bereidheid; gretigheid; bereidheid.

– Ze nam de uitnodiging enthousiast aan.

Alertheid: de kwaliteit van alert zijn; waakzaamheid; bewustzijn.

- Walsall had veel te danken aan de moed en alertheid van hun keeper.

Stap uit: uit een trein, bus of ander vervoermiddel komen; uitstappen; bukken.

– Hij was de enige passagier die uit de trein stapte.

voeding: voeding (niet vergelijkbaar); leveren; voedzaam.

In leven: (van een persoon, dier of plant) levend, niet dood; leven; live.

– De hoop om iemand nog in leven te vinden vervaagde.

Alle:gebruikt om te verwijzen naar de hele hoeveelheid of omvang van een bepaalde groep of ding; elk; elke.

– Alle mensen die ik heb ontmoet.

Loyaliteit: loyaliteit of toewijding aan een meerdere of aan een groep of doel; loyaliteit; trouw.

– Degenen die het staatsburgerschap willen ontvangen, moeten trouw zweren aan de republiek.

trouw: trouw (comparative meer trouw, overtreffende trap meest trouw) Standvastig loyaal, vooral aan een vorst of regering; loyaal; trouw.

Geallieerd: aangesloten bij of gerelateerd aan leden van een alliantie; gefedereerd; geconfedereerd.

- geallieerde gebieden.

All-belangrijk: cruciaal; cruciaal; van vitaal belang; essentieel.

– De allerbelangrijkste toeristenindustrie van de stad.

Alles wetend: alles weten.

- Een achterbaks, alwetend meesterbrein.

toewijzen: verdelen (middelen of taken) voor een bepaald doel; toewijzen; toewijzen.

– In de afgelopen jaren hebben we niet genoeg geld toegewezen aan infrastructuuronderhoud.

Toestaan: laat (iemand) iets hebben of doen; vergunning; laten.

– De dissident mocht het land verlaten.

Toestaan: laat (iemand) iets hebben of doen; vergunning; laten.

– De dissident mocht het land verlaten.

Verleiden: de eigenschap krachtig en mysterieus aantrekkelijk of fascinerend te zijn; aantrekkingskracht; lokken.

– Mensen voor wie goud geen aantrekkingskracht heeft.

Verleidelijk: krachtig en mysterieus aantrekkelijk of fascinerend; verleidelijk.

– De stad biedt aantrekkelijke winkels en restaurants.

Aloha: een Hawaiiaans woord dat wordt gebruikt bij het begroeten of afscheid nemen van iemand.

– Vanaf de eerste ‘aloha’ is iedereen vriendelijk en attent.

Akkoord: van een bevredigende of aanvaardbare kwaliteit; bevredigend; aanvaardbaar.

– De thee was in orde.

Afwisselend: beurtelings herhaaldelijk voorkomen; doe het om beurten; om de beurt.

– Perioden van depressie worden afgewisseld met perioden van opgetogenheid.

Hoogte: de hoogte van een object of punt ten opzichte van zeeniveau of grondniveau; hoogte; verhoging.

- Vluchtgegevens inclusief luchtsnelheid en hoogte.

Altruïsme: belangeloze en onbaatzuchtige zorg voor het welzijn van anderen; onbaatzuchtigheid; zelfopoffering.

– Sommigen kiezen ervoor om met kwetsbare ouderen te werken uit altruïsme.

Altruïstisch: een ongeïnteresseerde en onzelfzuchtige zorg tonen voor het welzijn van anderen; onbaatzuchtig; onbaatzuchtig; onbaatzuchtig.

– Het was een volkomen altruïstische daad.

Altijd: altijd; bij alle gelegenheden; elke keer; steevast.

– De zon komt altijd op in het oosten.

Amatief: sterk bewogen door liefde en vooral seksuele liefde.

Amateur: gerelateerd aan of veroorzaakt door seksuele liefde of verlangen; seksueel; erotisch.

– Zijn amoureuze heldendaden.

versteld staan: enorm verrast; verbaasd.

– Ik was verbaasd dat hij zich mij kon herinneren.

Verbazingwekkend: grote verrassing of verwondering veroorzaken; verbazingwekkend; verbazingwekkend; verrassend.

– Een verbazingwekkend aantal mensen heeft zich aangemeld.

Tweehandig: in staat om de rechter- en linkerhand even goed te gebruiken.

– Weinigen van ons zijn van nature tweehandig.

Ambitie: een sterk verlangen om iets te doen of te bereiken; aspiratie; bedoeling.

– Haar ambitie was om piloot te worden.

Ambitieus: een sterk verlangen en vastberadenheid hebben of tonen om te slagen; strevend; bepaald.

– Een meedogenloos ambitieuze workaholic.

Verbeterend: om het beter of draaglijker te maken.

ontvankelijk: open en ontvankelijk voor suggesties; gemakkelijk te overtuigen of te beheersen; meewerkend; berustend.

- Ouders die ontvankelijke kinderen hebben.

Beminnelijk: een vriendelijke en prettige manier van doen of laten zien; vriendelijk; minzaam.

– De aimabele jongeman begroette me enthousiast.

vriendschappelijk: gekenmerkt door vriendelijkheid en afwezigheid van onenigheid; vriendelijk; goedaardig.

– Een minnelijke schikking van het geschil.

Vriendschap: vriendschappelijke betrekkingen; vriendschap; vrede.

– De aanwezigheid van Franse troepen in Schotland had eerder tot vijandigheid dan tot vriendschap geleid.

verliefd: tonen, voelen of betrekking hebben op seksueel verlangen; wellustig; seksueel.

– Ze wees zijn amoureuze avances af.

Verliefdheid: een gevoel van liefde of genegenheid; Liefde; een sterke positieve emotie van achting en genegenheid.

Uitgebreid: genoeg of meer dan genoeg; overvloedig; genoeg; voldoende.

- Er is voldoende tijd voor discussie.

Versterken: verhoog het volume van (geluid), vooral met behulp van een versterker; luider maken vergroten.

– De begeleidende akkoorden zijn in ons arrangement versterkt.

Amuseren: interessante en plezierige bezigheid bieden voor (iemand); vermaken; vermaken; omleiden.

– amuseerden ze zich met het doorspitten van een oude encyclopedie.

Geamuseerd: iets grappigs of vermakelijks vinden.

– Mensen keken geamuseerd nieuwsgierig toe.

Amusement: de staat of ervaring van het vinden van iets grappigs; vrolijkheid; vrolijkheid.

– We keken geamuseerd naar onze horoscopen.

Grappig: gelach veroorzaken en amusement bieden; onderhoudend; grappig.

- Zo'n sympathieke, grappige man.

Anamnestisch: aanduiding van een versterkte reactie van het immuunsysteem van het lichaam op een antigeen dat verwant is aan een antigeen.

Opnieuw: nog een keer; opnieuw; opnieuw; nog een keer.

– Tranen vulden haar ogen opnieuw.

Engel: een persoon van voorbeeldig gedrag of deugd; schat; edelsteen.

– Ik weet dat ik geen engel ben.

Engelachtig: met betrekking tot engelen; goddelijk; hemels.

– Ze ziet er opvallend jong en engelachtig uit.

Animeren: levend of levend; leven; in leven.

- Goden in een grote verscheidenheid aan vormen, zowel levend als levenloos.

Geanimeerd: vol leven of opwinding; levendig; levendig; pittig.

– Een geanimeerd gesprek.

Jaarlijks: eenmaal per jaar voorkomend; jaarlijks.

– De sponsorloop werd een jaarlijks terugkerend evenement.

Anticipatie: de actie van het anticiperen op iets; verwachting of voorspelling; verwachting; voorspelling.

– Haar ogen fonkelden van verwachting.

A-OK: in goede staat; Okee.

- Alles komt in orde.

Een een: zeer goed of goed; uitstekend.

– Uitgerust volgens de hoogste standaard; eerste klas.

Afrodisiacum: een eten, drinken of iets anders dat seksueel verlangen stimuleert; liefdesdrankje; filtre.

– Macht is het ultieme afrodisiacum.

Overvloed: in overvloed; per dozijn; in overvloed.

– Er zit passie in overvloed in de beschreven gebeurtenissen.

Tot snel: met toevoeging van; En; met toevoeging van.

– Twee plus vier is zes.

Apollinisch: met betrekking tot de rationele, geordende en zelfgedisciplineerde aspecten van de menselijke natuur.

– De strijd tussen koude Apollinische categorisatie en Dionysische lust en chaos.

Aantrekkelijk: aantrekkelijk of interessant; uitnodigend; aantrekkelijk.

– Het dorpsleven is op de een of andere manier aantrekkelijker.

Aangenaam: pacificeren of kalmeren (iemand) door toe te treden tot hun eisen; verzoenen; kalmeren.

– Er zijn amendementen toegevoegd om lokale actiegroepen te sussen.

Appententie: een verlangen of verlangen.

– Een natuurlijke neiging of affiniteit.

Trek: een gretig verlangen of verlangen hebben.

Trek: een natuurlijk verlangen om een ​​lichamelijke behoefte te bevredigen, vooral voor voedsel; honger; smaak.

- Hij heeft een gezonde eetlust.

Smakelijk: het stimuleren van iemands eetlust; watertanden; uitnodigend.

Applaus: goedkeuring of lof tonen door te klappen; klap; juichen.

- Het publiek floot en applaudisseerde.

Toegepast: (van een studieonderwerp) praktisch gebruikt in plaats van theoretisch.

toepasselijk: geschikt in de omstandigheden of in relatie tot iets; gepast; geschikt.

- Een toepasselijk citaat.

Waarderen: herken de volledige waarde van; waarde; respect.

– Ze voelt dat hij haar niet waardeert.

Waarderen: herken de volledige waarde van; waarde; respect.

– Ze voelt dat hij haar niet waardeert.

Waardering: erkenning en genot van de goede eigenschappen van iemand of iets; waarderen; respect.

– Ik glimlachte waarderend.

dankbaar: dankbaarheid of plezier voelen of tonen; verplicht; bij iemand in de schulden.

- Een dankbaar publiek.

waardering: warme vriendelijke gevoelens van dankbaarheid; dankbaarheid; dankbaarheid.

– Een gevoel van dankbaarheid en waardering.

Bevattelijk: in staat om begrepen of waargenomen te worden.

– Een vleermuis zoemde, alleen hoorbaar door de verplaatsing van lucht.

Benaderbaar: vriendelijk en gemakkelijk om mee te praten; vriendelijk; gastvrij.

– Managers moeten benaderbaar zijn.

Gepast: passend of gepast in de gegeven omstandigheden; geschikt; juist.

– Dit is niet de juiste tijd of plaats.

Goedkeuren: goedkeuring van iets of iemand tonen of voelen.

– De wijn lokte goedkeurende commentaren van over de tafel.

Over: met betrekking tot; betreft;

met betrekking tot; met betrekking tot.

– Ze merkte apropos op het initiatief op: ‘Het gaat het misbruik niet stoppen.

geschikt: gepast of passend in de omstandigheden; geschikt; passend.

– Het thema had niet toepasselijker kunnen zijn.

Aanleg: een natuurlijk vermogen om iets te doen.

– Kinderen met aanleg voor schilderen en tekenen.

Aquatisch: groeiend of levend in of vaak gevonden in water.

hier: trillen; trillen.

– Haar gezicht trilde van plezier.

boom: leven in bomen.

- Boomknaagdieren.

Vurig: erg enthousiast of gepassioneerd; gepassioneerd; gretig.

- Een fervent voorstander van de zaak van het onderwijs.

Vurigheid: groot enthousiasme of passie; passie; begeerte.

- De afwijzing deed weinig om zijn enthousiasme te temperen.

Argent: een archaïsch of poëtisch woord voor zilver.

Luchtig: een melodie hebben.

Aristocraat: lid van de adel; edelman; edelvrouw.

Aristocratisch: van, behorend tot, of typerend voor de aristocratie; edele; getiteld.

- Een aristocratische familie.

Aroma: een sterke, aangename geur, meestal van eten of drinken.

Aromatisch: een aangename en kenmerkende geur hebben; geurig; geurend.

– Een massage met aromatische oliën.

Wekken: oproepen of ontwaken (een gevoel, emotie of reactie); oorzaak; opwekken.

– Iets aan de man wekte argwaan bij de bewaker.

opgewonden: oproepen of ontwaken (een gevoel, emotie of reactie); oorzaak; opwekken.

– Iets aan de man wekte argwaan bij de bewaker.

Opwindend: oproepen of ontwaken (een gevoel, emotie of reactie); oorzaak; opwekken.

– iets aan de man wekte argwaan bij de bewaker.

Regelen: zet (dingen) in een nette, aantrekkelijke of vereiste volgorde; volgorde; weergave.

– ze was net klaar met het schikken van de bloemen.

arresteren: opvallend; opvallende; opvallend; opvallende.

- Op 6 voet 6 inch was hij een opvallende figuur.

Kunstzinnig: slim of bekwaam, vooral op een sluwe of sluwe manier; sluw; sluw.

- Haar listige listen.

articuleren: het vermogen hebben of tonen om vloeiend en coherent te spreken; welbespraakt; vloeiend.

– een helder verslag van hun ervaringen.

Artistiek: natuurlijke creatieve vaardigheid hebben of onthullen; creatief; fantasierijk.

– Mijn gebrek aan artistiek vermogen.

Ascendant: toenemende macht of invloed; bloeiend; voorspoedig.

- Ascendant gematigde facties in de partij.

Oplopend: toenemend in omvang of belang.

– Inkomens gerangschikt in oplopende volgorde van grootte.

Stel vast: (iets) zeker ontdekken; Zorg ervoor; er achter komen; ontdekken.

– Een poging om de oorzaak van het ongeval vast te stellen.

Aspirant: ambities hebben om iets te bereiken, meestal om een ​​bepaalde carrière te volgen.

Aspiratie: een hoop of ambitie om iets te bereiken; wens; hoop.

- Hij had niets tastbaars om zijn literaire aspiraties te ondersteunen.

Streven: iemands hoop of ambities richten op het bereiken van iets; zet je hart op; nastreven.

– We hadden nooit gedacht dat we naar die hoogten zouden streven.

Aspirant: iemands hoop of ambities richten op het worden van een bepaald type persoon.

- Een aspirant-kunstenaar.

Instemming: uitdrukkelijke goedkeuring of overeenkomst; aanvaarden; goedkeuren.

– De minister-president stemde in met de wijziging.

Beweren: stel zelfverzekerd en krachtig een feit of overtuiging vast; verklaren; behouden.

– Het bedrijf stelt dat de bezuinigingen geen invloed zullen hebben op de ontwikkeling.

Assertief: een zelfverzekerde en krachtige persoonlijkheid hebben of tonen; vol vertrouwen; gezaghebbend.

– De baan kan vragen om assertief gedrag.

Assertiviteit: zelfverzekerd en krachtig gedrag.

– Ze heeft moeite om voor zichzelf op te komen, zelfs als assertiviteit gerechtvaardigd kan zijn.

ijverig: grote zorg en doorzettingsvermogen tonen; ijverig; voorzichtig.

- Ze was ijverig in het wijzen op elk kenmerk.

Assimileren: volledig in zich opnemen en begrijpen (informatie of ideeën).

– Marie probeerde de gebeurtenissen van de week in zich op te nemen.

Assistent: een persoon die lager staat dan een senior persoon; ondergeschikt; hulpsheriff.

– De algemeen directeur en zijn assistent.

Ondersteunend: (van een apparaat) ontworpen om een ​​persoon met een handicap te helpen.

– Veel mensen profiteren van het gebruik van ondersteunende technologie op de werkplek.

Associëren: verbind (iemand of iets) met iets anders in iemands geest; koppeling; aansluiten.

– Ik associeerde rijkdom met vrijheid.

Geassocieerd: (van een persoon of ding) verbonden met iets anders; verwant; verbonden.

– Twee bijbehorende evenementen.

associatief: van of met betrekking tot de associatie van dingen.

– Associatieve koppelingen maken.

Assortiment: van verschillende soorten bij elkaar; gemengd; gemengd; gevarieerd.

- Kommen in diverse kleuren.

overtuigend: rustgevend of kalmerend.

– Trombone en piano combineren in een toon die tegelijk samentrekkend en vreemd genoeg geruststellend is.

zekerheid: een positieve verklaring bedoeld om vertrouwen te wekken; een belofte; erewoord; woord.

- Hij gaf de verzekering dat het werk maandag zou beginnen.

Verzekeren: vertel iemand iets positiefs om eventuele twijfels weg te nemen; geruststellen; overtuigen.

– Tony verzekerde me dat er een supermarkt in het dorp was.

Verzekerd: vol vertrouwen; zelfverzekerd; vol vertrouwen.

– Een uiterst verzekerde prestatie.

Ze stijgen: naar boven bewegen; stijgende lijn.

Roer: in een staat van opgewonden beweging.

– De straten zijn allemaal in beroering.

Verbazen: (iemand) enorm verrassen of imponeren; verbazen; verbazen.

– Je blijft me verbazen.

Verbaasd: enorm verrast of onder de indruk; versteld staan.

– Hij was verbaasd over de verandering in hem

Verbazingwekkend: buitengewoon verrassend of indrukwekkend; verbazingwekkend.

- Een verbazingwekkende prestatie.

Verbazing: grote verrassing; verbazing; verrassing.

- Ze keek hem verbaasd aan.

Verbazingwekkend: verrassend indrukwekkend of opmerkelijk; verbazingwekkend; verbazingwekkend.

- De top biedt verbluffende uitzichten.

Astronomisch: met betrekking tot astronomie; hemel; planetair.

– Astronomische waarnemingen.

Scherpzinnig: het vermogen hebben of tonen om situaties of mensen nauwkeurig in te schatten en in eigen voordeel om te buigen; gewiekst; scherp.

- Een slimme zakenman.

Atletisch: fysiek sterk, fit en actief; gespierd; gespierd.

– Grote, gespierde, atletische jongens.

Bereiken: slagen in het bereiken van (iets waar men voor gewerkt heeft); bereiken; bereiken.

– Verduidelijk uw doelstellingen en manieren om deze te bereiken.

Bereikbaar: haalbaar; haalbaar; haalbaar; verkrijgbaar.

– Opbrengsten van meer dan 6 % zijn gemakkelijk haalbaar.

Poging: zich inspannen om (iets moeilijks) te bereiken of te voltooien; poging; streven.

– Ze probeerde in 2001 een comeback te maken.

Begeleider: een persoon die in dienst is om op een bepaalde plaats een dienst aan het publiek te verlenen; rentmeester; bediende.

– Een garderobe bediende.

Aandachtig: ergens goed op letten; alarmeren; wakker.

– Nooit eerder had ze zo'n aandachtig publiek.

Oplettendheid: de actie om ergens goed op te letten.

- De helft van de kinderen die de ontbijtgranen aten, vertoonde geen verbetering in oplettendheid.

Getuigen: leveren of dienen als duidelijk bewijs van.

– Zijn status blijkt uit het feit dat hij wethouder is geworden.

Houding: een vaste manier van denken of voelen over iets; standpunt; weergave.

– Hij werd ondervraagd over zijn houding ten opzichte van Zuid-Afrika.

Aantrekken: reden om naar een plaats te komen of deel te nemen aan een onderneming door iets van belang of voordeel aan te bieden; verleiden; verleiden.

– Ik voelde me aangetrokken tot het idee om voor een balletgezelschap te werken.

Aantrekkingskracht: de actie of kracht om interesse in of sympathie voor iemand of iets op te wekken; hoger beroep; aantrekkelijkheid.

– De tijdloze aantrekkingskracht van een goed deuntje.

Aantrekkelijk: aangenaam of aantrekkelijk voor de zintuigen; knap; goed uitziend.

– Een verbluffend aantrekkelijke, charismatische man.

afstemmen: ontvankelijk of bewust maken; gewend; aanpassen.

– Een samenleving die meer afgestemd is op consumentisme dan op ideologie.

Atypisch: niet representatief voor een type, groep of klasse; ongebruikelijk; atypisch.

– Een steekproef van mensen die nogal atypisch zijn voor de doelgroep.

Gedurfd: bereidheid tonen om verrassend gewaagde risico's te nemen; vetgedrukt; gedurfd.

– Een reeks gedurfde overnames.

Durf: bereidheid om gedurfde risico's te nemen; vrijmoedigheid; gedurfd.

– Hij floot om de brutaliteit van het plan.

augustus: gerespecteerd en indrukwekkend; onderscheidend; gerespecteerd.

– Ze was in augustus gezelschap.

Aureaat: gemaakt van of met de kleur van goud.

– De aureaatdollar.

noorderlicht: Met betrekking tot de dageraad; dageraad, oostelijk, als een nieuw begin.

Voorspoedig: bevorderlijk voor succes; gunstig; gunstig.

– Het was niet het meest gunstige moment om verkiezingen te houden.

Authentiek: van onbetwiste herkomst en geen kopie; oprecht; oprecht; origineel.

– De brief wordt nu geaccepteerd als authentiek document.

Authenticiteit: de kwaliteit van authentiek zijn; echtheid; originaliteit.

– De krant had de authenticiteit van de documenten moeten vaststellen voordat ze werden gepubliceerd.

Gezaghebbend: kan worden vertrouwd als zijnde nauwkeurig of waar; betrouwbaar; betrouwbaar; geluid.

–Cear, gezaghebbende informatie en advies.

Geautoriseerd: officieel toestemming geven voor of goedkeuring geven aan (een onderneming of agent); vergunning; sanctie.

– De troepen kregen toestemming om geweld te gebruiken.

Autonoom: (van een land of regio) met de vrijheid om zichzelf te regeren of zijn eigen zaken te beheersen.

– De federatie omvatte zestien autonome republieken.

Beschikbaar: kan worden gebruikt of verkregen; tot iemands beschikking; verkrijgbaar; toegankelijk.

- Versnaperingen zijn de hele middag verkrijgbaar.

Begerig: een grote interesse in of enthousiasme voor iets hebben of tonen; vaardig; gretig.

– Een fervent lezer van sciencefiction.

gewacht: wachten op (een gebeurtenis); verwachten; anticiperen.

– We wachten de voorstellen met ongeduld af.

Wakker: stop met slapen; ontwaken uit de slaap; ontwaken; roeren.

– Ze werd wakker en zag dat de straten bedekt waren met sneeuw.

Prijs: geven of bestellen van (iets) als een officiële betaling, vergoeding of prijs aan (iemand); geven; studiebeurs.

– Hij werd onderscheiden met het Militaire Kruis.

Bewust: kennis of perceptie hebben van een situatie of feit; wijs om; goed op.

– De meeste mensen zijn zich bewust van de gevaren van zonnebaden.

Bewustzijn: kennis of perceptie van een situatie of feit; bewustzijn; herkenning.

– We moeten het publiek bewust maken van het probleem.

Overspoeld: bedekt of overspoeld met water, vooral zeewater of regen; overstroomd; verzwolgen.

– De boot rolde hevig, haar dekken waren overspoeld.

Ontzag: een gevoel van eerbiedig respect vermengd met angst of verwondering; wonder; verwondering.

– Ze staarden vol ontzag naar de kleine berg diamanten.

onder de indruk: gevuld met ontzag of verwondering.

– Hij sprak op een gedempte, ontzagwekkende fluistertoon.

Geweldig: buitengewoon indrukwekkend of ontmoedigend; inspirerend ontzag; adembenemend; verbazingwekkend.

– De ontzagwekkende kracht van de atoombom.

Geweldigheid: de kwaliteit van extreem indrukwekkend of ontmoedigend zijn.

- De Hubble-telescoop presenteert de verbluffende ontzagwekkendheid van het universum.

Vol ontzag: gevuld met of onthullend ontzag; onder de indruk; versteld staan.

– Mensen waren onder de indruk van de foto's die naar de aarde werden teruggestuurd.

Ja: zei om instemming te betuigen; Ja.

- Ja, je hebt gelijk.

Azuurblauw: helderblauw van kleur als een wolkenloze hemel; blauw; hemelsblauw.

– Dunne wolkenstrepen trokken over een azuurblauwe lucht.

Positieve woorden die beginnen met een A - Infographic [Downloadbaar]

Wilt u een afdrukbare infographic om gemakkelijker te leren of te delen op Pinterest? Klik eenvoudig op de onderstaande knop om positieve woorden te downloaden die beginnen met de letter A.

318 positieve woorden die beginnen met een [Infographic] — RHblog (1)

Volledige infographic downloaden

Positieve woorden beginnend met A tot Z

Nu ben je klaar met het leren van positieve woorden die beginnen met A. Als je meer positieve woorden wilt vinden om iemands karakter, eigenschappen en persoonlijkheid te beschrijven, klik dan op de alfabetten hieronder.

Positieve woorden die beginnen met:

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZ

Laatste gedachten

Gefeliciteerd met het doornemen van alle positieve woorden die met een A beginnen! We hopen dat het een prettige reis voor je is.

Vond je deze woorden heilzaam en voordelig? Zo ja, vertel het dan en deel de liefde en positiviteit!

En hebben we belangrijke positieve woorden gemist die met een A beginnen?

Laat het ons weten in het commentaargedeelte. We horen graag van u.

Nogmaals bedankt voor het lezen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 16/06/2023

Views: 5661

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.